Privacy Policy

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיותך, ואנו מבקשים כי תקרא עמוד זה בכדי שתוכל להפיק מן האתר תועלת מרבית, וזאת מבלי שתיגרם לך אי נעימות, אי נוחות או פגיעה כלשהי.

דף זה כתוב בלשון זכר, אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

התכנים המופיעים באתר הינם תכנים שמטרתם לספק מידע ראשוני בלבד, ואין הם מחליפים ייעוץ או חוות דעת מקצועיים היכולים להחליף התייעצות עם איש מקצוע מומחה בתחום. התכנים יכולים להיות מוטים בהתאם לראייתו האישית ולידע של הכותב, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

אחריות

המידע המופיע באתר מופיע ללא אחריות מכל סוג שהוא, ואינו מהווה ייעוץ מקצועי או הצעה עסקית מסוג כלשהו. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי המפעיל ו/או כלפי האתר ו/או כלפי בעליו ו/או כלפי צוות הכותבים. כל שימוש במידע ו/או התכנים המופיעים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. אין המפעיל ו/או מערכת האתר אחראים לתוצאות ו/או נזקים שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש במידע ו/או התכנים המופיעים באתר.

המפעיל ו/או מערכת האתר לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

שמירה על פרטיות

אנו פועלים לשמירת פרטיותך בעת השימוש באתר. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרי האתר. זו עשוייה לכלול שימוש ב”עוגיות” המאוחסנות על דפדפן האינטרנט של המשתמש. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו. המידע הנאסף הינו סטטיסטי בלבד, ואינו מזהה אותך אישית. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוחים סטיסטיים והעברתו לצדדים שלישיים – כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות יצירת קשר דרך האתר, המפעיל רשאי להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. המפעיל לא ימכור או יחלוק את פרטייך האישיים עם אף גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתך המלאה, ומראש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי. הפרטים האישיים שאנו אוספים יאוחסנו בסודיות מוחלטת לפי מדיניות האבטחה שלנו והחוק.

חלק מן השירותים באתר, ובכללם בקשות מידע שונות, דורשים הזנת נתונים מזהים ופרטים אישיים כגון שם, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. אינך מחוייב לספק מידע זה, אך יתכן כי אי מתן מידע מדוייק על ידך לא יאפשר את השימוש בשירותים הללו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר.

בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות קישור ההסרה בגוף המייל שנשלח.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן “התכנים”) הינן המפעיל בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת המפעיל מראש ובכתב.

מקום שיפוט והדין החל

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוזות תל-אביב בלבד.

התקשרות עסקית

האתר איננו אתר מכירות והמפעיל אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

פרסומות באתר

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

המפעיל לא יהיו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. המפעיל לא יהיו אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך פרסום באתר.

המפעיל לא יהיו אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.

שליחת אימיילים

המשתמש מסכים כי למפעיל האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר או בעת בקשת מידע באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי.

שינויים במדיניות

אנו שומרים את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יהיו מיידיים מפרסום המדיניות החדשה בכתובת זו. שנויים מהותיים יפורסמו במקביל גם בדף הבית של האתר.

חץ כלפי מעלה
חזרה למעלה
Whatsapp