Sperm Purchase

התורמים שלנו - לפי ההלכה

תרומת זרע לפי ההלכה

תרומת זרע נעשית כדי להגשים את החלום הגדול ביותר של כל אישה או זוג, והוא להביא לאוויר העולם ילדים למרות המאפיינים או התנאים הייחודיים שלהם: זוגות נשים, נשים יחידניות או נשים שבן זוגן אינו פורה. החשיבות שלו לכן היא משנה חיים עבורן, ובדרך כלל הפתרון היחידי עבורן בדרך להורות המיוחלת.

אלא שאי אפשר לנתק את תרומת הזרע מה-DNA של הדת היהודית, בתוכה אנו חיים. נבחן ונציג את ההתייחסות של הדת והמסורת היהודית לעניין הסוגיה, נסביר כיצד יודעים מה לבחור ונגיע למסקנה שבסופו של דבר אין לכם סיבה לדאגה.

תליון מגן דוד עם רקע של שקיעה

ילד יהודי לכל דבר ועניין

החשש של חלק מההורים המיועדים הוא שהילדים שלהם לא יוכרו בסופו של דבר כיהודים, מה שעלול לכאורה ליצור אצלם תחושות שונות או להביא לכך שהם לא יקבלו את מלוא הזכויות המגיעות להם על פי חוק מעצם יהדותם. במקרה הזה, ניתן לקבוע בפה מלא שהחשש אינו במקום.

הניסיון רב השנים שלנו בתחום מראה שכל ילד שנולד עד היום בתרומת זרע, בין אם מתורם ישראלי ובין אם מתורם זר, מוכר בסופו של דבר כיהודי ללא שום סייג (כמובן שהוא גם לא יוכר כממזר). יש לציין שאין אפשרות להשתמש בזרע של תורם יהודי מחו”ל, אלא תורם זר בלבד, אולם לאחר ההתבססות על תורם זר לא צפויות כאמור בעיות בהכרת התינוק כיהודי.

ב-B-MOM, אנחנו מסייעים להפוך לכם את החיים לפשוטים גם מהבחינה הזו. נספק לכם את כל הדרוש בדרך להכרה המלאה והמהירה ביותר, לרבות מכתב שמסביר שהגבר שסיפק את תרומת הזרע הוא יהודי וכן שהתרומה ניתנה באופן אנונימי, על פי ההנחיות הנדרשות בתחום.

תורם יהודי או תורם זר?

ההתלבטות האם להשתמש בתורם יהודי או בתורם זר מופיעה בשלב מסוים אצל כל אישה, ויש להחלטה השלכות גם מבחינה ההלכה. אם שואלים שאלת רב בנושא, הרי שבדרך כלל הוא ימליץ על תורם גוי מחו”ל ולא על תורם ישראלי. הרציונל ברור, והוא החשש מגילוי עריות ו”אי כשירות” של הוולד כתוצאה מכך.

חלק מהרבנים המסורתיים מתנגדים לתרומות זרע מהעובדה שהילד אינו יודע מיהם הוריו, ולכן עשוי להתחתן בבגרותו עם מי ממשפחתו, אולם בשנים האחרונות יש שיפור משמעותי בפתיחות גורמי הדת לנושאים אלו. חשוב לציין בהקשר הזה שהסיכויים לגילוי עריות הם מינימליים בכל קנה מידה, על רקע העובדה שקיימת הגבלה על מספר הצאצאים של כל תורם זרע – מה שמבטל את הסבירות למצב בו “תימלא הארץ זימה”, כפי שמנוסח בתורה. למרות זאת, אחוז גבוה מהנשים הדתיות ושומרות המסורת בוחרות מהסיבות האלה בתורם זר.

ואגב, התקנות של משרד הבריאות שרלוונטיות גם מבחינת ההלכה מגדירות שתורם “פתוח” – כלומר כזה שהצאצא יכול לקבל פרטים עליו (למשל תמונה) ואף לבקש להיפגש איתו עם הגעתו לגיל 18 – אינו יכול להיות ישראלי אלא רק תורם זר.

חץ כלפי מעלה
חזרה למעלה
Whatsapp