Sperm Purchase

התורמים שלנו - לפי החוק

החיסיון והחוק

למתן תרומת זרע יש השלכות מגוונות, הן על התורם ועל אחת כמה וכמה עבור הנשים המשתמשות בזרע. מדובר בתהליך רגיש, בעל השלכות בהווה ובעתיד גם יחד. בין השאר, ברור מדוע שאלת האנונימיות של המעורבים חייבת לבוא בחשבון. הסטנדרטים של משרד הבריאות בהקשר הזה, עליהן אנחנו מקפידים כמובן גם ב-B-MOM, הוא על חיסיון ואנונימיות מלאים. במסגרת זו התורמים אינם ידועים מי קיבל/ו את מנות הזרע שלהם, ובמקביל מקבלי/ות הזרע אינם יודעים מהו מקור הזרע שקיבלו.

מדוע חשוב כל כך לשמור על אנונימיות? איך הדבר נעשה בפועל? והאם יש השפעה לסוג התורם הנבחר? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.

פטיש שופט

משמעות האנונימיות בהקשר של תרומת זרע

בחירה של תרומת זרע נעשית על פי קטלוג, בו הנתרמת יכולה לקבל מידע לגבי שורה ארוכה של משתנים הקשורים לתורם הזרע: החל ממאפיינים פיזיים דוגמת גובה, צבע שיער או צבע עיניים, דרך נתונים לגבי המשפחה ועד למסלול החיים ולתחביבים של התורם. המטרה היא להציע לנתרמת את התנאים המיטביים לביצוע התאמה אידיאלית עבורה, על פי הטעם האישי או אפילו החלומות שלה לגבי הצאצא העתידי.

עם כל הרצון להציג לנתרמת את התמונה המלאה ככל שניתן, אסור שהדבר יבוא על חשבון האנונימיות של התורמים ברור מדוע אין מבחינתנו כל פשרה מבחינת החיסיון על הפרטים של התורם. בכל מקרה בו יש פרטים שמאפשרים זיהוי בסבירות גבוהה או אפילו מוחלטת של התורם, לא נעביר אותם גם אם הם עשויים מבחינה מעשית להשפיע על הבחירה שלה.

מתי אפשר כן לקבל מידע?

כשמדברים על תרומת זרע בהקשר של אנונימיות וחיסיון, חשוב לבצע אבחנה בין תורם “סגור” ל”פתוח”. במקרה של תורם סגור, כפי שמאפיין תורמים ישראלים דרך בנק הזרע, האנונימיות נשמרת כל העת. במסגרת התהליך התורם למעשה חותם על כך שאינו יוכל לקבל מידע על הריונות ולידות שנעשו בזכות הזרע שלו, והחיסיון הזה יישמר לעד. על אותו עיקרון, הצאצאים שנולדו עקב התרומה לא יוכלו לקבל כל מידע לגבי הפרטים האישיים של התורם.

מן העבר השני של התמונה, עומדת האפשרות לתורם “פתוח” שיהיו מבחינה מעשית תורמים מחו”ל שאינם יהודים. במקרים אלו עומדת עבור הצאצא האפשרות לפנות עם בגרותו (גיל 18) לבנק הזרע בבקשה לקבל פרטים מזהים (דוגמת שם או תמונה) של התורם, או אפילו ליצור איתו קשר. יש לציין שלא ניתן לחייב את התורם לשתף פעולה עם התהליך או להסכים להיחשף, מסיבות ברורות, כך שהזכות הזו רחוקה מלהיות מוחלטת.

חץ כלפי מעלה
חזרה למעלה
Whatsapp